Gmail hỗ trợ nhận tập tin đính kèm có kích thước 50 MB

Google vừa đưa ra thông báo đã nâng cấp dịch vụ Gmail, theo đó hỗ trợ khả năng cho nhận được tập tin đính kèm với kích thước tối đa là 50 MB.

Theo PhoneArena, từ trước đến nay Gmail chỉ cho phép người dùng gửi hoặc nhận một email có nhúng tập tin đính kèm với kích thước tối đa la 25 MB. Tuy nhiên, hiện nay nếu người dùng nhận được một email có tập tin đính kèm là 50 MB, vẫn có thể tải về được.

Tài khoản Gmail

Lưu ý, nếu người dùng gửi email trong dịch vụ Gmail, thì tập tin đính kèm vẫn chỉ hỗ trợ tối đa là 25 MB.

Hiện tại, Gmail cũng đang là một trong những dịch vụ thư điện tử lớn nhất trên thế giới, và với việc hỗ trợ nhận email kích thước lớn, dịch vụ này sẽ “được lòng” người dùng hơn.

Bên cạnh đó, Google cũng khuyến cáo rằng nếu thường xuyên phải gửi dữ liệu với kích thước lớn cho bạn bè, tốt nhất là nên tải dữ liệu thông qua các dịch vụ sao lưu đám mây, sau đó chỉ cần chèn liên kết tải về trong email.

Nguồn: Thanhnien.vn