Nếu bạn là một người sử dụng Firefox, bạn có thể cài đặt một ứng dụng tương tự (click vào đây)  nó cũng giúp bạn ngăn chặn những kết quả mà bạn không hề mong muốn.