Khóa màn hình máy tính trên Windows 8

Tech76.vn – Khóa màn hình máy tính là một tính năng mới được giới thiệu trên Windows 8, khi ta khóa màn hình thì nó hiển thị một hình ảnh, thời gian và ngày, và thậm chí có thể hiển thị... Read more →
1 2 3 4 5 8