Apple cập nhật phiên bản mới 8.0.2

Apple đã cố gắng hoàn thành nhanh phiên bản mới 8.0.2 để cập nhật sửa chữa cho phiên bản 8.0.1 đã làm cho người dùng phải điêu đứng trong mấy ngày qua trên thiết bị iPhone 6 và 6 Plus . Nó... Read more →
1 2 3